Inschrijving NVM Colgate PASSIEprijs geopend!

NVM-mondhygiënisten zet in samenwerking met Colgate de PASSIEprijs voor maatschappelijke initiatieven mondzorg opnieuw uit. In deze nieuwe editie kunnen alle NVM-leden hieraan deelnemen; of met een InterCollegiale Overleg groep (ICO-groep) of in een eigen op te zetten samenwerkingsverband van minimaal twee mondhygiënisten. Inschrijving voor deelname is inmiddels geopend, de winnaars worden bekendgemaakt tijdens het NVM-najaarscongres in 2021.

Prijzen

De PASSIEprijs bestaat uit drie verschillende prijzen, te weten de Prijs voor het Beste Plan van Aanpak, de Prijs voor de Beste Uitvoering van het Plan en de Publieksprijs. Elke prijs bestaat uit een bedrag van € 1.000. In totaal kunnen mondhygiënisten dus 3 x € 1.000 winnen. Een onafhankelijke jury beoordeelt het plan van aanpak en het eindverslag of vlog. De NVM-leden kunnen stemmen voor de Publieksprijs.

Mondzorg toegankelijker

Mondhygiënisten die meedoen aan de PASSIEPRIJS werken in een groepje samen aan een maatschappelijk probleem in hun directe omgeving. Ze kunnen kiezen uit diverse doelgroepen en problemen. Denk bijvoorbeeld aan scholen, zorginstellingen voor ouderen, mensen met een beperking of verslaving. Maar ook aan samenwerkingsverbanden binnen de eerste lijn, bijvoorbeeld samenwerking met huisartsen, diëtisten en GGD-en. Vooral in wijken met een lage sociaaleconomische status (lage SES-wijken) is veel te doen en verbeteren.

Deze prijsvraag wordt uitgezet om mondhygiënisten te stimuleren over hun praktijkgrenzen heen te kijken en de mondzorg toegankelijker te maken voor groepen die het extra hard nodig hebben. De maatschappelijke initiatieven gericht op de mondzorg kunnen over heel Nederland plaatsvinden.

Inschrijven

De Inschrijving voor de NVM Colgate PASSIEprijs is geopend, mondhygiënisten kunnen zich aanmelden tot 15 juni a.s. door een mailtje te sturen naar ICO@mondhygienisten.nl. Een mailtje met de namen van de deelnemers en/of de naam van de ICO-groep met vermelding deelname PASSIEprijs is voldoende. Kijk op www.nvmmondhygienisten.nl/aanmelden-passieprijs/ voor meer informatie over de verdere stappen voor deelname.

De PASSIEPRIJS wordt mogelijk gemaakt door Colgate.

Over NVM-mondhygiënisten

NVM-mondhygiënisten staat als dé beroepsvereniging van mondhygiënisten borg voor professionele, preventieve mondzorg. Dit doen zij door de belangen van mondhygiënisten en consumenten zo goed mogelijk te behartigen. Mondhygiënisten zetten zich dagelijks in om problemen in de mond te voorkomen. Met als doel een leven lang een gezonde, frisse mond te realiseren voor alle inwoners van Nederland.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *